Sena Pawlina u D-Dumnikani

Go down

Sena Pawlina u D-Dumnikani

Post by Admin on Thu Jul 03, 2008 11:27 pm

Mela hbieb, kif tafu dis-sena qed infakkru t-twelid tal-appostlu San Pawl. Tajjeb li bhala Dumnikani niftakru fix-xoghol li ghamel l-Appostlu tal-Gnus u t-taghlim li hallilna. San Duminku ma tantx hallilna kitba hlief ghal xi ittri ghax kien Predikatur. Pero jekk nitghallmu l-ittri ta San Pawl ikun bizzejjed ghax nafu li Missierna San Duminku kien juza lilhom u l-evangjelu skond San Mattew. Jien nemmen li iktar ma nkunu nafu lil San Pawl iktar inkunu qrib Missierna. L-istess nghid lid-devoti ta San Pawl, li iktar ma jitghallmu fuq San Duminku iktar se jkunu vicin it-tghallim ta San Pawl ghax hajjet San Duminku kienet l-aktar vicin l-ideal ta San Pawl. Ghal grazzja t`Alla il-pika ma tilhaqx il-livell baxx ta certu postijiet ohra u bhala Beltin ghanda nkunu kburin li ghanda festi tal-Akbar Xandara ta Kristu.PS
Inbilli sena pawlina naqra nkejja mhux se tonqos ta! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
avatar
Admin
Admin

Number of posts : 12
Registration date : 2008-07-01

View user profile http://dumnikani.board-directory.net

Back to top Go down

ergajna koppi

Post by dominanti on Fri Jul 04, 2008 2:24 am

jien naqbel mieghek perfettament imma ma tistax ma tikkumentax kultant hux.
per ezempju jien ergajt innutajt li ergajna rajna l arbli homor gewwa l belt imma skuzi mela republika mhux f dicembru tigi u l karnival mhux fi frar ikun,imma zomm daqxejn box ghax nahseb li ghamlu tajjeb li ramaw l arbli homor. ma tahsbux bhali li l arbli qeghdin hemm minhabba li fil pajjiz kellna kariga ta oraklu iehor ,heqq jekk hu hekk sewwa ghamlu hux fred ghax wara kollox kullhadd jixraqlu rispett tieghu mhux hekk box.
u halluna ha nghixu l ahwa u ha nghidlek fred ta dan il forum ahjar . Evil or Very Mad Laughing bounce

dominanti

Number of posts : 6
Registration date : 2008-07-03

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum